ÅRETS JULEKALENDER ER ENDELIG HER!

Cellulose Acetate

Hold My Hair er en liten bedrift som er opptatt av mangfold og planeten. Vi ønsker å fremme en grønnere hverdag og ta vare på planeten vår, slik at vi og arvinger kan leve her i mange hundre år.

Hårklypene til Hold My Hair består av Cellulose Acetate (med unntak av noen varianter som består av Akryl). Materialet kan også omtales som bioplast.

Cellulose er et superstoff fra naturen, som plantene naturlig bygger inne i cellene sine. Cellulose Acetate er et kunstig stoff som et hentet fra Cellulose og eddiksyre. Stoffet har blitt kommersielt produsert siden 1927. Les mer om materialets historie her.

CA (forkortelse for Cellulose Acetate) fremstilles av tremasse via en renseprosess. Dette er et fornybart og biologisk nedbrytbart stoff. Ved å presse trestammer og koker det i syre, blir det mulig å hente ut selve cellulosen fra trestoffer. Cellulose og eddiksyre sammen danner det miljøvennlige materialet CA, som brukes i en mengde daglig- og forbruksvarer i Norge.